Gammeldags kalkiton puulipeä

Hiottujen havupuulattioiden, paneelien tai huonekalujen esikäsittelyyn ennen pinnan sävyttämistä öljypetsillä tai värillisellä öljyllä/öljyvahalla.

Tuotteet: Väritön ja kalkiton puulipeä

Perinteistä lattiankäsittelyä
Mänty- tai kuusilankkulattian lipeäkäsittely on vanha pohjoismainen perinne, jonka käyttö on lisääntynyt uudestaan. Lipeäkäsittely ei kuitenkaan yksinään riitä suojaamaan puupintaa, vaan pinta tulee viimeistellä aina esimerkiksi öljyvahaamalla. 

Vähemmillä työvaiheilla tasaiseen lopputulokseen
Kalkitonta Gammeldags Puulipeää, on erittäin helppoa käyttää. Hionnan jälkeen aine sivellään puupintaan keinokuituharjaksisella ulkosiveltimellä/siveltimellä, ja tämän jälkeen pinnan annetaan kuivua vähintään vuorokauden ajan. Pintaa ei tarvitse kuivumisen jälkeen enää hiertää tai hioa – säästää aikaa. 

Tasaisempi ja voimakkaampi värjäytyminen 
Kalkiton puulipeä on väritöntä ja siksi se sopii hyvin sävytettäviksi tarkoitettujen puulattioiden, tasojen ja huonekalujen esikäsittelyyn ennen pinnan värjäämistä esimerkiksi Öljypetsillä, Värillisellä öljyvahalla tai Puuvahalla. Lipeöidyllä puupinnalla värit toistuvat voimakkaampina ja tasaisempina, samalla kun lipeöinti tekee pinnasta kovemman ja kestävämmän. 
 

Käyttökohteet:  Havupuulattiat, huonekalut, paneelit
Työstömenetelmät: Sively, telaus
Riittävyys:  6–8 m² litralla kertaalleen
Kuivumisaika:  Vähintään 24 tuntia
Tuotetyyppi:  Lattialipeä (pohjuste)
Pakkauskoot:  1 l; 2,5 l ja 5 l

huomaa

Väritön lipeäkäsittely muuttaa itsestään jonkin verran puun värisävyä ja saattaa siten vaikuttaa myös käsittelyn lopputulokseen. Suosittelemme koelevitystä toivotun lopputuloksen varmistamiseksi. 

Kalkittoman lipeän vaikutus sävyyn
Molemman sävypinnat on käsitelty samalla kertaa ja samalla tavoin. Voimakkuutta väriin on saatu lipeäkäsittelyllä.

Erityistä

Tutustu huolellisesti kirjallisiin työohjeisiimme, jotka löytyvät päivitettyinä näiltä sivuilta. Sarbon Woodwise Oy ei vastaa sellaisista suullisista tai kirjallisista ohjeista, jotka poikkeavat tällä sivulla annetuista tiedoista.