EcoGardenin työohje

Osmo Color EcoGarden on turvallinen pintakäsittelyaine erityisesti puutarhan ja pihan kevyen kulutuksen puurakenteisiin. Silkinkiiltoinen käsittely korostaa voimakkaasti puun rakennetta ja kestää hyvin vettä sekä auringon UV-säteilyä. Oikein käsitelty pinta ei halkeile eikä hilseile.

VÄRISÄVYT
7400 Oliivi
7470 Hiili
7475 Luoto
7600 Kastanja

KOOSTUMUS
EcoGarden on erikoisuretaaniöljy, joka suojaa puuta värimorsingon (Isatis tinctoria L.) mehun luonnollisten yhdisteiden avulla. Tämä kasviraaka-aine on haitatonta ja biologisesti hajoavaa. Tuote ei sisällä eliömyrkkyjä. Kuivunut pinta on vaaratonta ihmisille, eläimille ja kasveille sekä haitatonta kaloille.

KÄYTTÖKOHTEET
Kaikki puurakenteet pihassa, puutarhassa, parvekkeella ja kasvihuoneessa: viljelylaatikot, eläinsuojat, aidat, näkösuojat, vajat, hiekkalaatikot ja leikkikentän rakenteet. Ei kuitenkaan kovan kulutuksen pinnoille, kuten terassilaudoituksiin. Tuotetta voi käyttää havupuulle ja useille lehtipuupinnoille, kuten myös lämpöpuulle ja kuivalle painekyllästetylle puulle.

LEVITYSKERRAT
2 levityskertaa uudelle puupinnalle

ESIVALMISTELU
Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja lämpötilan yli 0 °C. Poista kaikki maali- ja lakkapinnat, puhdista vanhat huokoiset puupinnat.

LEVITYS
Sekoita EcoGarden hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä ohuelti hyvälaatuisella keinokuitusiveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla puun syiden suuntaisesti. EcoGardenia voi myös ruiskuttaa tai käsittelyn voi tehdä upottamalla puukappaleet tuotteeseen. Anna pinnan kuivua ja toista käsittely vastaavasti.
HUOMAA. Nopean kuivumisajan takia tulee yhtenäinen puupinta käsitellä yhdellä kertaa, jotta pintaan ei jää rajoja. Käsittele puupinnat ulkona poutasäällä, vältä suoraa auringonpaistetta. Suosittelemme puun käsittelyä kaikilta sivuilta, mikäli mahdollista.

KUIVUMINEN
Anna kuivua vähintään 3 tuntia lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitysmäärästä riippuen, kunnes pinta on kuiva.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet vedellä ja saippualla välittömästi työskentelyn jälkeen.

UUSINTAKÄSITTELY
Levitä uusi kerros EcoGardenia vanhan, irtoliasta puhdistetun pinnan päälle. Uusintakäsittelyssä riittää normaalisti yksi levityskerros. Huolehdi, että puu on kuivaa ennen käsittelyä.

PAKKAUSKOOT
0,75 litraa

RIITTÄVYYS
1 l riittää n. 16 mkertakäsittelyyn sileälle pinnalle
HUOMAA. Sahatuilla, kuluneilla ja muuten karkeilla tai vanhoilla pinnoilla aineen menekki on huomattavasti suurempaa.

VARASTOINTI
Tuote säilyy vähintään 2 vuotta hyvin suljetussa astiassa. Säilytä ja kuljeta 5–35 °C:n lämpötilassa.
TÄRKEÄÄ. Varastointi tai kuljettaminen yli 35 °C:n lämpötilassa voi johtaa tuotteen käymiseen ja astian pullistumiseen.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Täysin tyhjän astian voi laittaa metallinkeräykseen. Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräyspisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET
Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT), metyyli-isotiatsolinoni (MIT). Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Käytä suojakäsineitä. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Täyttää normin DIN 38412 vaatimukset.
EU:n VOC-luokitusta (2004/42/EC) ei sovelleta.


Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.
Päivitetty 02/20

Voit ladata tulostettavan työohjeen täältä:

 

Siirry tuotesivulle osmocolor.com/puuoljy/ecogarden